دانلود پایان نامه : مقایسه کارایی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات ...

دکتر کیومرث سهیلی

 

آبان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….2
  • بیان مسأله اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………3
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………4
  • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6
  • سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6
  • فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6
  • روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..6

1-7-1- روش جمع­آوری داده­ها…………………………………………………………………………………………7

1-7-2- روش تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………..7

  • متغیرهای مورد بررسی………………………………………………………………………………………………..7
  • قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….8

1-9-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………..8

1-9-2- قلمرو جغرافیایی………………………………………………………………………………………………..8

1-9-3- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………8

  • تعریف واژه­ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………12

2-2- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………..12

2-2-1- مالیات…………………………………………………………………………………………………………..12

2-2-1-1- مالیات­های مستقیم و مالیات­های غیرمستقیم……………………………………………………………….13

2-2-1-2- مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………………..15

2-2-1-3- مالیات بر درآمد…………………………………………………………………………………………..17

2-2-1-4- نظام مالیاتی………………………………………………………………………………………………18

2-2-2- تشریح مفهوم کارایی……………………………………………………………………………………………20

2-2-2-1- معیارهای تحلیل کارایی…………………………………………………………………………………..22

2-2-2-2- بازده به مقیاس……………………………………………………………………………………………25

2-2-2-3- انواع کارایی……………………………………………………………………………………………..25

2-2-2-3-1- کارایی فنی………………………………………………………………………………………..25

2-2-2-3-2- کارایی تخصیصی………………………………………………………………………………….28

2-2-2-3-3- کارایی اقتصادی……………………………………………………………………………………30

2-2-2-3-4- کارایی ساختاری صنعت……………………………………………………………………………31

2-2-2-4- شیوه­های اندازه­گیری کارایی……………………………………………………………………………..32

2-2-2-4-1- اندازه­گیری کارایی بر­اساس حداقل­سازی نهاده………………………………………………………32

2-2-2-4-2- اندازه­گیری کارایی برمبنای حداکثر­سازی ستانده……………………………………………………34

2-2-2-5- تحلیل کارایی بر­اساس روش تحلیل پوششی داده­ها………………………………………………………..38

2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..39

2-3-1- پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………….39

2-3-2- پژوهش­های داخلی………………………………………………………………………………………………40

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….45

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..45

3-3- روش جمع­آوری و پردازش داده­ها…………………………………………………………………………………….45

3-4- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..46

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………46

3-5-1- روش پارامتریک……………………………………………………………………………………………….47

3-5-2- روش ناپارامتریک………………………………………………………………………………………………49

3-6- واحد مجازی…………………………………………………………………………………………………………..54

3-7- بازده به مقیاس ثابت و متغیر………………………………………………………………………………………….55

3-8- مدل­های ورودی­محور و خروجی­محور………………………………………………………………………………..56

3-9- روش تحلیل پوششی داده­ها با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس…………………………………………………….57

3-9-1- روش مجموعه امکانات تولید……………………………………………………………………………………58

3-9-2- روش کسری……………………………………………………………………………………………………59

3-10- مازاد نهاده و ستانده………………………………………………………………………………………………….64

3-11- روش تحلیل پوششی داده­ها با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس………………………………………………….67

3-12- اطلاعات قیمتی و کارایی تخصیصی…………………………………………………………………………………69

3-12-1- روش حداقل­سازی هزینه­ها…………………………………………………………………………………….69

3-12-2- روش حداکثر­سازی درآمد­ها…………………………………………………………………………………..70

3-13- تحلیل نموداری روش DEA………………………………………………………………………………………….71

3-14- مزایا و معایب روش DEA…………………………………………………………………………………………..72

3-14-1- مزایای روش DEA……………………………………………………………………………………………72

3-14-2- معایب روش DEA…………………………………………………………………………………………….74

3-15- عوامل محیطی در مدل­های DEA……………………………………………………………………………………74

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه

 

-1- مقدمه

مهم­ترین اهداف فعالیت­های اقتصادی دولت­ها را می توان مواردی از قبیل تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد، تسریع در رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی، حفظ سطح عمومی قیمت ها و بهبود تجارت بین المللی برشمرد. برای رسیدن به این اهداف دولت­ها مجبور به تحمل هزینه­های بسیار سنگینی هستند که این هزینه­ها را از محل درآمد­های مالیاتی و درآمد­های غیرمالیاتی پرداخت می نمایند. موضوع تأمین مالی هزینه­های دولت از طریق درآمد­های مالیاتی یکی از موضوعاتی است که در سال­های اخیر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس نیز تحقیقات و مطالعاتی در زمینه بررسی عملکرد نظام مالیاتی و اصلاح پایه­های مالیاتی صورت گرفته است.

مالیات­ها عمدتاً به دو گروه مالیات­های مستقیم و غیر­مستقیم تقسیم­بندی می­شوند. مالیات­های مستقیم بصورت مستقیم از درآمد افراد دریافت می شود و درآمد حقیقی پرداخت کننده را کاهش می دهند، در مقابل مالیات­های غیر مستقیم مالیات­هایی هستند که بر کالاها و خدمات وضع می شوند و تحقق آنها بستگی به انجام برخی فعالیت­های اقتصادی دارد و معمولاً بر مصرف کنندگان کالاها و خدمات تعلق می گیرد.

از انواع مالیات­های غیر­مستقیم می توان به مالیات بر ارزش افزوده[1] اشاره کرد که جایگاه خاصی در یک نظام مالیاتی دارد چون از آنجا که پایه مالیات، ارزش افزوده ایجاد شده از هر فعالیت اقتصادی است، یک پایه گسترده و فراگیر را تعریف می کند. این مالیات می تواند در یک حلقه زنجیره از تولید تا مصرف کننده نهایی برقرار شود. مطالعات و تجارب کشورهای مختلف و از همه مهمتر ماهیت مالیات­های مستقیم نشان می دهد، حرکت به سمت مالیات­های غیرمستقیم به دلایل مختلف آثار مثبتی روی تمکین و کارایی سیستم مالیاتی دارد و هزینه­های وصول و تمکین مالیاتی را کاهش می دهد. از طرفی سه پایه عمده مالیاتی شامل درآمد، ثروت و مصرف هرکدام مجموعه ای از مسائل و مشکلات خاص اندازه گیری و محاسبه خود را دارند و هرکدام معیار متفاوتی از “توانایی پرداخت” را نشان می دهند و از بین آنها پایه درآمد با فرض ثابت بودن سایر ویژگی­های سیستم مالیاتی از پیچیده ترین پایه­های مالیاتی محسوب می شود.